Skjæring på produkter

Et av kjennetegnene på mine produkter er skjæringen på frihånd. På de fleste av mine produkter utfører jeg skjæring med kniv. De beste materialene jeg kan bruke er flammebjørk. Et eksempel på dette kan du se her…

Skjæring på produkter
Skjæring på produkter

Et annet eksempel på skjæring kan du se på dette bildet, av et prosesjonskors laget til Nykirke i Modum Kommune:

Skjæring på produkter
Skjæring på produkter