Kurs i tredreiing for viderekomne

Kurset egner seg for deltakere som har tatt nybegynnerkurs i tredreiing eller som har en del erfaring med dreiing fra før.

Kursleder har jern som du kan få kjøpe på kurset.

Kurssted: Tredreieverkstedet på Skretteberg
Kursleder: Hans Johan Aamodt
Dato: 5-6. mars 2011
Kurset starter kl 09.00 og slutter kl. 16.00 begge dagene
Varighet: 2 dager
Kurspris: 3.000,-

Påmelding

For kurspåmelding ta kontakt med Tredreieverkstedet på tlf: 32 78 38 34/ 90 10 96 01 eller mail: hjaa@tredreieverkstedet.com